ویژه برنامه آینه – جمعه ۲۸ آبان

قسمت هشتاد – جام و جان دکتر محمد نواب (تفکر انتقادی – بخش چهارم)
میهمان برنامه : دکتر محمد باقری – پژوهشگر با UCLA

دانلود