زنگ سلامت دوشنبه ۱۰ آبان

در دویست و هشتاد و نهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به نحوه درست اسکوات یا نشستن و برخاستن و اثرات مفید آن در فیزیوتراپی برای درمان آسیب ها خواهیم پرداخت. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب