زیر آسمان پاریس شنبه ۸ آبان

در بخش اول مرحله پایانی جشنواره لومیر و در بخش دوم رو خوانی یکی از تازه ترین نوشته های بهزاد فراهانی نویسنده و کارگردان توسط خود او در انجمن فرهنگی وال دومارن.
زیر آسمان پاریس ویژه برنامه ای است از محمدرضا شاهید خبرنگار با سابقه و قدیمی رادیو تلویزیون ملی ایران که اکنون با واکاوی مهمترین رویدادهای خبری از دریچه نگاه خبرسازان فرانسوی هر هفته ما را به یک سفر رویایی به زیر آسمان پاریس دعوت میکند. زیر آسمان پاریس شنبه ها ساعت 9:30 شب به وقت تهران از شبکه جهانی ایران فردا پخش میشود.