زنگ سلامت دوشنبه ۲۶ مهر

در دویست و هشتاد و هشتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به گفتگو با دکتر کامران توکل خواهیم نشست و به مبحث آرتروز زانو خواهیم پرداخت. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب