تفسیر خبر چهارشنبه ۲۱ مهر

امشب در تفسیرخبر:
نیمه نخست: پشتوانه تاریخی مردم ایران
گفتگو با آقای رافائل کوهن فریمن (تل آویو)

نیمه دوم:محاکمه وکیلان معترض و تجمع اعتراضی معلمان
کفتگو با خانم پوران ناظمی (تهران)

چهارشنبه ۲۱ مهر | ۲۰:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۵ صبح و ۱۳:۳۰

یوتیوب فایل صوتی فایل صوتی کم حجم