زنگ سلامت دوشنبه ۱۹ مهر

در دویست و هشتاد و هفتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به مبحث تمرین های ورزشی برای سالمندان و جلوگیری از افتادن خواهیم پرداخت. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب