پادکست سکولار دموکرات ها/ اپوزیسیون و توسعه

سخنرانی دکتر حسن منصور دانش آموخته علوم اقتصادی از دانشگاه لندن و موسسه پژوهش های نفت و انرژی آکسفورد

یوتیوب