مرغ سحر قسمت صد و پنجاه و نهم – سه شنبه ۶ مهر

فریاد کمک خواهی سیامک نمازی و قصه دردناک و جانکاه تجاوز به یک دانشجوی جوان ایرانی هنگام خروج از ایران موضوع برنامه شماره ۱۵۹ مرغ سحر را تشکیل میدهد

یوتیوب

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده نگاهی خواهیم داشت به تجمعات گسترده اعتراضی در سراسر ایران و شجاعت دانشجویان و دانش…

هنرمندان در همراهی با هموطنان میهمانان: نیمه اول: امید طوطیان نیمه دوم: سعید محمدی سه شنبه ۱۲ مهر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰…