چمتا شنبه 21 تیر – مرور فصل پنجم

پنجمین فصل چمتا در نخستین ماه تابستان داغ، آخر شد تا خاطرات روزهای شیرین با هم بودن از یک سال تجاوز کنه… در این سیزدهمین و آخرین شماره ی فصل پنجم به مرور دوباره ی برنامه های پیشین پرداختیم تا با خاطراتی زنده و گرم از چهارسوی دنیای موسیقی به سراغ فصل بعد چمتا بریم…

دانلود