گلگشت یکشنبه 21 شهریور

همراه با حسین حجازی در این شماره از گلگشت گفتگویی داریم با خانم نیره توحیدی استاد دانشگاه و فعال حقوق بشر به ویژه حقوق زنان. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات شما در ارتباط با این برنامه هستیم.

یوتیوب فایل صوتی