یکی بود یکی نبود چهارشنبه 18 تیر

این شصت و چهارمین برنامه از ` یکی‌ بود، یکی‌ نبود ` است که هر شنبه و چهارشنبه از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. صبح‌های آن روزها چه حال خوشی‌ داشتیم، وقتی‌ رادیو با موسیقی صبحگاهی همهٔ اهل خانه را دور سفره صبحانه میکشید و ما بچه‌ها طبق نوبت هر کدام یک روز سراغ نانوایی میرفتیم ، نان داغ با کره‌ای که هنوز پاستوریزه نشده بود، مربای خانگی همراه با برنامه کودک و صدای آقا بیژن. عجب روزگاری بود…
اما این طرف تصویری از مرد مسلمان در نیویورک که روی کاپوت ماشین نماز میخواند و با نگاهی‌ به مسلمانان امروز که مقابل هم صف کشیده اند. و اما در تلویزیون صدا و سیما آقای آخوندی را دیدم که از تخصص جن گیریش برای تماشاگران صحبت میکرد. در ادامه، سراغ ۲ فیلم می‌‌رویم، خط قرمز کیمیایی و قرنطینه ساخته من. و اینکه چه می‌‌اندیشیدیم و چه بر سرمان آمد.

دانلود