صفحه یک چهارشنبه 18 تیر

ارتش پاکستان و نهاد امنیتی عربستان دست‌های پنهان منطقه‌ای علیه عبدالله عبدالله – ثروت پنج میلیون دلاری محمود احمد نژاد به نقل از سی‌ ان ان ترک.