صفحه یک سه شنبه 17 تیر

اسرار اصرار بر پایان مذاکرات هسته‌ای تا ۲۰ جولای توسط هر دو طرف مذاکره – ظهور مکتب خاتمیسم؛ تعبیری که تاجیک مرد امنیتی دانش آموخته ساسکس بریتانیا به کار برد.