مرغ سحر قسمت صد و پنجاه و پنجم – سه شنبه ۲ شهریور

برنامه شماره ۱۵۵ مرغ سحر با حضور میهمان برنامه آقای هوشنگ امیر احمدی و گفتگو در مورد آنچه در افغانستان میگذرد و ”خروج سربازان آمریکایی از افغانستان که برنامه ریزی آن از دوران ترامپ آغاز شده بود به دست جو بایدن به سرانجام رسید و افغانستان به طالبان تقدیم شد تا آن کشور را هزار سال به عقب برگرداند و سرنوشت تیره و تاری را برای آن ملت و به ویژه دختران و زنان رقم بزند.

یوتیوب

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با دکتر کامران بروخیم - پزشک خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای…

جمهوری اسلامی در بن بست ساخته ی خود گفتگو با آقای علیرضا نوری زاده جمعه ۵ خرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰ [button…