مرغ سحر قسمت صد و پنجاه و پنجم – سه شنبه ۲ شهریور

برنامه شماره ۱۵۵ مرغ سحر با حضور میهمان برنامه آقای هوشنگ امیر احمدی و گفتگو در مورد آنچه در افغانستان میگذرد و ”خروج سربازان آمریکایی از افغانستان که برنامه ریزی آن از دوران ترامپ آغاز شده بود به دست جو بایدن به سرانجام رسید و افغانستان به طالبان تقدیم شد تا آن کشور را هزار سال به عقب برگرداند و سرنوشت تیره و تاری را برای آن ملت و به ویژه دختران و زنان رقم بزند.

یوتیوب

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با دکتر محسن سازگارا عضو شورای مدیریت گذار خواهیم نشست، و به رویدادهای…

تدارکات انتخابات حکومتی و قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی توسط دولت کانادا و پیامدهای جنگ غزه میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و منشه امیر جمعه 1 تیر…