یکی بود یکی نبود چهارشنبه 11 تیرماه

این شصت و سومین برنامه ` یکی‌ بود، یکی‌ نبود ` است .
از فوتبال و هیجان برگرفته از آن که باعث شد ملت ایران به خیابان‌ها بیایند و آن نیروی سر خورده همه این سالها را به کمک این حال و هوا برسانند که شاید آن معجزه که ملت در انتظارش هست اتفاق بیافتد، یعنی‌ آزادی.
بعد میرسیم سراغ ۲ فیلم از فیلم‌های دو سه سال اول انقلاب که قرار بود زیر نظر هیچ سانسور چی‌ قرار نگیرد ، اما مثل همه وعده‌های رویائی قبل از انقلاب نقش بر آب شد، و …

دانلود