ایران و جهان در هفته ای که گذشت یکشنبه 8 تیر

با فریبا شیرازی خواهیم بود و مروری بر مهمترین و داغترین رویدادهای هفته گذشته در ایران و جهان. در طول برنامه گزارشات ویژه و مصاحبه های اختصاصی نیز برای شما تدارک دیده ایم. با ما همراه باشید و دیگران را نیز در جریان اخبار روز قرار دهید.

یوتیوب دانلود