چمتا شنبه 7 تیر – پل آنکا

“حیات پر قدمت و شهرنشینی کم سال در سرزمین دریا تا دریا… در این شماره ی چمتا به سرزمین های سرد آمریکای شمالی سفر کرده ایم و همراه یکی از جاودانه ترین صداهای برآمده از آن خاک همسفر ترانه هایی شده ایم که شاید چونان چون جان خاستگاهشان از طبیعت ناب و زندگی مدرن نشان داشته باشند؛ “پول آنکا” پسرک خوش صدای کانادایی ها سوژه ی کلام ماست در این شماره ی چمتا…”

دانلود