زیر آسمان پاریس شنبه 7 تیر

در برنامه زیر آسمان پاریس این هفته همراه با محمدرضا شاهید به ادامه گفتگو با آقای جهانشاه بختیار نویسنده کتاب “من جاسوس موساد و سیا بودم” می پردازیم و همچنین گزارشی خواهیم داشت از تماشای مسابقه فوتبال ایران و بوسنی در پاریس. در سفر به زیر آسمان پاریس با ما همراه شوید.

یوتیوب دانلود