زنگ سلامت دوشنبه ۳۱ خرداد

دویست و هفتاد و پنجمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” در ارتباط با استانداردهای آموزش فیزیوتراپی و راهکارهای رسیدن به آنها در مصاحبه با آقای دکتر کامران توکل (قسمت 2). با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب