زنگ سلامت دوشنبه ۲۴ خرداد

دویست و هفتاد و چهارمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” در ارتباط با استانداردهای آموزش فیزیوتراپی و راهکارهای رسیدن به آنها در مصاحبه با آقای دکتر کامران توکل (قسمت 1). با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب