001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

نگاه جمعه 30 خرداد

در نیمه نخست این شماره از برنامه نگاه گفتگوی خود را ادامه خواهیم داد با دکتر حسام نوذری پیرامون گذشته مصر، و در نیمه دوم برنامه گفتگویی خواهیم داشت با آقایان مهندس شاهین نژاد و دکتر عزیزاله سلیمپور. با ما همراه باشید و نظرات خود را پیرامون موضوعات مطرح شده در برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب دانلود