پادکست سکولار دموکرات ها/ هماهنگ سازی نیروهای اپوزیسیون

مسئله «ائتلاف» در ميان نيروهای پراکندهء متعلق به آنچه که «اپوزیسیون حکومت اسلامی مسلط بر ايران» نام دارد.

#اسماعیل_نوری_علا
#سکولاریسم_سیاسی
#حزب_سکولار_دموکرات_ایرانیان
#سکولار_دموکراسی
#مبارزات_مردم
#اعتراضات_مردم_ایران
#سکولاریسم
#انقلاب
#secular_democracy
#Iran
#islamic_republic_of_iran

یوتیوب