زنگ سلامت دوشنبه ۶ اردیبهشت

دویست و شصت و هشتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” با موضوع التهاب های ماهیچه خم کننده دست. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب