صفحه یک پنجشنبه 22 خرداد

کیهان:کرد ها، خیانت کردند، موصل شرقی دست نخورد –
ایران:ناظم دباغ؛ کرد‌ها همچون زمان صدام حسین حاضرند برای وحدت عراق بجنگند –
ویژه تحلیل های روزنامه های ایران در خصوص حمله داعش و سقوط موصل، نینوا و کرکوک در عراق.