زنگ سلامت دوشنبه ۳۰ فروردین

دویست و شصت و هفتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” در ارتباط با موضوع باورهای غلط و نادرست در مدیریت بیماری ها در گفتگو با میهمان برنامه آقای سام عباس زاده متخصص فیزیوتراپی. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب