با هم درباره آب حرف بزنیم – بخش چهل و یکم

کاری از گروه آبانگان به میزبانی نیک آهنگ کوثر – کمبود آب
گفتگو با آقایان روزبه اسکندری کارشناس منابع آب – مهندس عمران و احسان دانشور کارشناس آب های زیر زمینی متخصص کانی های رسی

دانلود