تفسیر خبر چهارشنبه ۱۸ فروردین

سردار اسعد بختیاری و آنها که در صف ملت هستند

میهمانان: منوچهر بختیاری، ناهید شیرپیشه، مادر ابراهیم کتابدار، هاشم امینی و…
در برابر آرامگاه سردار اسعد در اصفهان

چهارشنبه ۱۸ فروردین | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

یوتیوب فایل صوتی فایل صوتی کم حجم