زنگ سلامت دوشنبه ۱۶ فروردین

دویست و شصت و پنجمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” با موضوع بیماری های قلب و جراحی های قلب در گفتگو با دکتر کامران توکل. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب