پادکست سکولار دموکرات ها/تعريف امروزين و متمدن شاهزاده رضا پهلوی از پادشاهی خواهی و جمهوری خواهی

دکتر اسماعیل نوری علا: «من، بعنوان يک سکولار دموکرات، ورود سرمایهء ملی، شهروند گرامی ايران، رضا پهلوی را به روز نو، فروردين نو، بهار دلگشای نو و قرن نوی ايرانی به جمع سکولار دموکرات های ايران، که «جمهوريت» را هم در آئين پادشاهی انتخابی و هم در جمهوری تشريفاتی ممکن می دانند خجسته باد می گويم. باشد که بزودی شاهد رفع نکبت تسلط حکومت خون آشام اسلامی بر کشور عزيزمان باشيم و رضا پهلوی را همچون سرمايه ای ملی با خود به ايران مان برگردانيم – چه ملت ايران شاه تشريفاتی بخواهد و چه رئیس جمهوری تشریفاتی طلب کند؛ چه يکی از اين دوگونه منصب را به رضا پهلوی بدهد و چه، با حفظ احترام اش، کسی لایق تر از او را برگزيند.رضا پهلوی خود اعلام داشته که در هر حال حاکميت ملی و برقراری امکان انتخاب آزادانهء ايرانيان مساوی برآورده شدن آرزوی قلبی و همیشگی او است. خودش می گويد:«من – در مقابل آنچه که باور داریم میراث های ما هستند – يک شورشی هستم… ما یک جایی باید بتوانیم بند ناف را قطع کنیم و برویم در جهت آنچه که برای جامعه معنی دار است».و اين واژهء «شورشی» مرا به اين فکر می اندازد که اگر استوره سازان و استوره نویسان کهن در زمانهء ما بودند و می خواستند شرح حال امروز رضا پهلوی را به سينه تاريخ بسپرند، یقیناً از او بعنوان «کاوهء .ضحاک شکن» ياد می کردند زیرا که او «گشایشگری» را بر هر منصب ديگری ترجيح داده است.

http://isdmovement.com/2021/0321/032221/032221-Esmail-Nooriala-RP-as-a-rebel.htm

#اسماعیل_نوری_علا
#سکولاریسم_سیاسی
#حزب_سکولار_دموکرات_ایرانیان
#سکولار_دموکراسی
#مبارزات_مردم
#اعتراضات_مردم_ایران
#سکولاریسم
#انقلاب
#secular_democracy
#Iran
#islamic_republic_of_iran

یوتیوب