زنگ سلامت دوشنبه ۲ فروردین

دویست و شصت و چهارمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” با موضوع بررسی آسیب های ناشی از نوازندگی روی بدن با حضور گرم هنرمندان عزیز محمد جابری و فرشاد محمدی. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

دانلود