پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 14 خرداد

درودی بی پایان به شما یاران همیشگی ایران فردا ، در ابتدای پنجره ای رو به خانه پدری امروز به انتخابات نمایشی بشار اسد بر روی ویرانه های سوریه و نقش منفعل جامعه جهانی در این بازی ننگین می پردازیم . سپس سفر ژول هانتر (دستیار ارشد کلیسای نورتلند و مشاور معنوی باراک اوباما) به همراه یک هیئت مذهبی به تهران را مورد بررسی قرار می دهیم . درادامه به پانزدهم خرداد ماه سال هزارو سیصدوچهل ودو رفته و وقایع مهم آن روز و تاثیرات آن بر تاریخ معاصر کشورمان رااز نظر خواهیم گذراند . در قسمت دوم برنامه به روال شماره های پیشین نگاهی داریم به مهمترین تحولات و رویدادهای سیاسی در ایران و منطقه . با ما همراه شوید و دیدگاه هایتان را در خصوص مسائل مطرح شده دراین برنامه برایمان بنویسید .

یوتیوب دانلود فایل صوتی کم حجم

برنامه را از طریق پلیر زیر بشنوید