زنگ سلامت دوشنبه ۲۵ اسفند

دویست و شصت و سومین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” با موضوع مدیریت بیماری فشار خون با فیزیوتراپی مدرن در مصاحبه با دکتر کامران توکل. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب