زنگ سلامت دوشنبه ۱۸ اسفند

دویست و شصت و دومین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” با موضوع مدیریت بیماری دیابت با کمک فیزیوتراپی مدرن در گفتگو با دکتر کامران توکل. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب