001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

سفیر پنجشنبه 8 خرداد – پاستا

تاریخچه پاستا بر میگردد به سال 2000 قبل از میلاد که چینی ها نوعی غذای پاستا مانند را مصرف می کرده اند. پاستا یک واژه ایتالیایی به معنی “خمیر” است، گاه به پاستا ماکارونی نیز اطلاق می شود، ماکارونی نیز یک واژه ایتالیایی به معنی”عزیز ترین محبوب ها” میباشد. برای آشنایی بیشتر با تاریخچه پیدایش پاستا شما را به دیدن این شماره از سفیر دعوت می نماییم.

دانلود