پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 4 اسفند

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان اشاره ای به مرگ بهنام محجوبی درویش زندانی در بیمارستان خواهیم کرد. سپس به بررسی زلزله سی سخت و همچنین مذاکره رافائل گروسی با مقامات ایران و دیگر رویداد های داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو