زنگ سلامت دوشنبه ۴ اسفند

دویست و شصتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” با مبحث مدیریت و درمان بیماری های قلب و عروق با تمرین های فیزیوتراپی در مصاحبه با دکتر کامران توکل. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب