تفسیر خبر دوشنبه ۴ اسفند

آیا مردم ایران زندانیان سیاسی را فراموش کرده اند؟

میهمانان:
نیمه اول: خانم فاطمه ملکی (همسر محمد نوریزاد)
نیمه دوم: مهدی (تهران)

دوشنبه ۴ اسفند | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

یوتیوب فایل صوتی فایل صوتی کم حجم