یکی بود یکی نبود چهارشنبه 7 خرداد

این ۵۸ برنامه از `یکی بود، یکی‌ نبود` است که شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. آهای، کی‌ بود؟ کجا بود؟ خاکی که ساکنانش اهل سلام بودند. اینجا کسی‌ به کسی‌ سلام نمیکند، چه روزگاری بود همه اهل سلام بودند. چشم با سلام میگشودند، خانه با سلام به کوچه میرفت، چشم که به چشم می‌‌افتاد بزرگ و کوچک یک کلام از دم می‌گفتند سلام. در کنار خاطرات سال‌های کودکی و نوجوانی بیاد می‌آورم که پدرم یک بار روی صحنه تئاتر پادگان ارتشی نقشی‌ بازی کرد و آنقدر واقع گرایانه بود که بعد از نمایش به دستور تیمسار یک هفته او را زندان انداختند. سری به سریال فستیوال کن می‌زنیم که همچنان باید در انتظار قسمت آخر آن باشیم. و رقصی از جوانان خوشحال ایرانی‌ که پلیس اسلامی توانست در ۶ ساعت با دستگیری آنها اقتدار خود را به جهان نشان دهند، تا آنجا که از ترس دیگر همهٔ مردم در خانه و کوچه و خیابان و کوه و دشت مشغول `قر دادن` هستند. و این مبارزه است تازه که بی‌گمان در تاریخ ثبت خواهد شد …

دانلود