پادکست سکولار دموکرات ها – جدا سازی در تاريخ تمدن بشری

تعريف سکولاريسم، معمولاً بصورت «جدا سازی نهادهای مذهبی از نهاد های حکومتی» بيان می شود. اين هفته دکتر اسماعيل نوری علا ، نه به مذهب و نه به حکومت، بلکه به حکمت امر جدا سازی در تاريخ تمدن بشری می پردازند و به مددِ تعريفِ کارکردیِ فعلِ «جدا سازی» ، تحولات جامعهء انسانی را مورد بحث قرار می دهند

#اسماعیل_نوری_علا
#سکولاریسم_سیاسی
#حزب_سکولار_دموکرات_ایرانیان
#سکولار_دموکراسی
#مبارزات_مردم
#اعتراضات_مردم_ایران
#سکولاریسم
#انقلاب
#secular_democracy
#Iran
#islamic_republic_of_iran

یوتیوب