شاهنامه با گردآفرید – فتنه ی گرسیوز

گردآفرید میزبان شما خواهد بود با برنامه ای دیگر از سری مجموعه ی شاهنامه با گردآفرید. این هفته با داستان فتنه ی گرسیوز همراه ما باشید و این برنامه زیبا را با دیگران به اشتراک بگذارید.

یوتیوب دانلود