پادکست سکولار دموکرات ها -از انتخابات تا همه پرسی

بر اساس موازین درج شده در یک قانون اساسی دموکرات و مدرن هیچ دستگاهی نباید به عنوان صواب یا استصواب از کاندیدا شدن داوطلبان واجد شرایط معمول انتخابات جلوگیری کند و احزاب و گروهها باید در ارائه ی برنامه های خود آزاد بوده و به طور مساوی حق تبلیغ از طریق رسانه را داشته باشند.

#اسماعیل_نوری_علا
#سکولاریسم_سیاسی
#حزب_سکولار_دموکرات_ایرانیان
#سکولار_دموکراسی
#مبارزات_مردم
#اعتراضات_مردم_ایران
#سکولاریسم
#انقلاب
#secular_democracy
#Iran
#islamic_republic_of_iran

یوتیوب