پادکست سکولار دموکرات ها – از اعتراض تا پیروزی

در این پادکست به مراحلی اشاره می شود که مبارزات و اعتراضات مردم باید از دل آنها بگذرند تا به پیروزی برسند. این مراحل عبارتند از: افشاگری، انباشته شدن نارضایتی، مخالفت سلبی، گفتمان، طرح خواسته های ایجابی، ایجاد آلترناتیو و رهبری
#اسماعیل_نوری_علا
#سکولاریسم_سیاسی
#حزب_سکولار_دموکرات_ایرانیان
#سکولار_دموکراسی
#مبارزات_مردم
#اعتراضات_مردم_ایران
#سکولاریسم
#انقلاب
#secular_democracy
#Iran
#islamic_republic_of_iran
یوتیوب