پادکست سکولار دموکرات ها – قسمت دوم: نياز پايه ای انسان به کار و درآمد

«حزب سکولار دموکرات ایرانیان» می‌کوشد تا با ارائهء برنامه‌هائی روشن و مدلل برای بازسازی کشور، ایجاد کار و فراهم آوردن امکان زندگی بهتر بخصوص برای جوانان، و شرکت در مبارزات انتخاباتی بر بنیاد تبعیت از رأی آزاد مردم، زمام اختیار دولت را در دست گرفته و با تسلیم به همهء موازین دولتمداری دموکراتیک و مبتنی بر اعلامیهء جهان‌گستر حقوق‌بشر، خدمات خود را در اختیار مردم کشورمان بگذارد.

دکتر اسماعیل نوری علا

#isdparty.com
#سکولاریسم_سیاسی
#سکولاریسم
#سکولار_دموکراسی
#secular_democracy

یوتیوب