مرغ سحر قسمت صد و بیست و پنج- سه شنبه ۲۳ دی

در این برنامه فرامرز فروزنده در ارتباط با فتوای خامنه ای در باره ممنوعیت ورود واکسن امریکایی و انگلیسی کرونا و حمله طرفداران پرزیدنت ترامپ به گنگره امریکا با شما سخن خواهند گفت . مرغ سحر را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید.

یوتیوب

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با دکتر محمد صدیق یزدچی اندیشه ورز و پژوهشگر فلسفه خواهیم نشست، و…

اعتراضات جوانان ایران: زمینه ساز فردائی روشن میهمانان: آقایان سعید بشیرتاش، محمدرضا حیدری و جهانگیر لقائی چهارشنبه ۶ مهر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و…