مرغ سحر قسمت صد و بیست و سه- سه شنبه ۹ دی

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده سری خواهیم زد به مهمترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان . مرغ سحر را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید.

یوتیوب

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده، نگاهی خواهیم داشت به مسایل روز در ایران و منطقه. با ما باشید و برنامه…

نیمه نخست: آیا احتمال جنگ جمهوری اسلامی و طالبان وجود دارد؟ میهمان: آقای دکتر عبدالستار دوشوکی / لندن نیمه دوم: نتیجه انتخابات ترکیه و پی آمدهای آن میهمان: آقای نجات…