پادکست سکولار دموکرات ها – آينده نگری چیست؟

حزب سکولار دموکرات ايرانيان خود را تشکلی آينده نگر می داند و معرفی می کند. در اين برنامه توضطح داده شد که منظور از آينده نگری چیست و تفاوت آن با پیش بينی در چه است.
دکتر اسماعیل نوری علا

#حزب_سکولار_دموکرات_ایرانیان
#isdparty.com
#سکولاریسم_سیاسی
#سکولاریسم
#سکولار_دموکراسی
#secular_democracy
یوتیوب