پادکست سکولار دموکرات ها – جامعه مدرن

سکولاریسم به معنای جدایی نهاد مذهب از تمامی نهادهای حکومتی ست.
آشتی نهاد مذهب با نهاد علم و دانش، از اهداف انقلاب فرهنگی بود که با دستور خمینی تعطیلی دانشگاه‌ها به مدت بیش از دو سال و اخراج صدها تن از استادان و هزاران تن از دانشجویان را به دنبال داشت. هدف از این اقدام اسلامی سازی دانشگاه‌های مدرن و از بین بردن فاصلهٔ بین نهاد آموزش عالی و نهاد مذهب بود. یعنی وحدت حوزه ی علمیه با دانشگاه. تشکیل دفتر تحکیم وحدت اسلامی نیز به هدف پیوند میان نهاد مذهب و نهاد دانشگاه صورت گرفت.#حزب_سکولار_دموکرات_ایرانیان #دکتر_اسماعیل_نوری_علا #سکولار_دموکراسی #لائیسیته #سکولاریسم

یوتیوب