مرغ سحر قسمت صد و نوزده – سه شنبه ۱۱ آذر

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده سری خواهیم زد به مهمترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان. و همچنین به گفتگو با آقای هوشنگ امیر احمدی دبیر کل بنیاد آبان خواهیم نشست. مرغ سحر را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید.

یوتیوب

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده، گفتگویی خواهیم داشت با آقای محمدرضا شاهید (روزنامه نگار) پیرامون مسایل روز در ایران و…

ایران: راهی برای سازندگی ! میهمانان: بانوان شهران طبری و میترا جشنی سه شنبه ۴ مهر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰ [button color="red"…