آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نقد مصوبه مجلس شورای اسلامی

به گزارش رویترز رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یک کنفرانس خبری بعد از مصوبه مجلس برای غنی سازی بیست درصدی و رد پروتکل الحاقی گفت از توقف بازرسی‌ها سودی نصیب ایران و طرف‌های دیگر نخواهد شد. ، وی گفت کاهش در همکاری‌هایی که ما با ایران انجام می‌دهیم، محدودسازی یا مانع‌تراشی در آنها سودی نصیب هیچ‌کس و اول از همه خود ایران نخواهد کرد.
وی افزود این همکاری‌ها برای اینکه آنها به دنیا اطمینان خاطر دهند انحرافی در برنامه هسته‌ای‌شان به سمت ابعاد نظامی وجود ندارد، ضروری هستند.