نگاه دوشنبه 22 اردیبهشت – بررسی تاریخ مصر /ق 2

در این شماره از برنامه نگاه گفتگوی خود را ادامه خواهیم داد با دکتر حسام نوذری پیرامون گذشته مصر و آغاز دانش پزشکی در آن کشور. با ما همراه باشید و نظرات خود را در ارتباط با موضوع برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب دانلود